De evolutietheorie is (ook) een religie

Zonder er bij na te denken heb ik altijd GELOOFD in de evolutietheorie. Dit werd mij immers van jongs af aan geleerd – en men claimde dat dit ‘wetenschappelijk onderbouwd’ was. Ook tijdens mijn studies over voedings- en gezondheidsleer werd de evolutietheorie van Charles Darwin gebruikt als basis voor alles wat mij geleerd werd. Ik nam dit als waarheid aan, ondanks dat ik zo nu en dan wel doorhad dat deze theorie weinig wetenschappelijke onderbouwing had – en vooral bestond uit (fictieve) aannames.

Maar het is bewezen door de wetenschap, dan moet het wel waar zijn – toch?

Inmiddels ben ik erachter dat de evolutietheorie niets met échte wetenschap te maken heeft, maar veel meer met religie. Een religie die ons leert dat onze voorouders uit de kont van een aap komen, alles is ontstaan vanuit een explosie vanuit het niets, leven is geëvolueerd door toevalligheden en we eigenlijk weinig voorstellen. Dit is een geloof dat een enorme impact heeft op onze maatschappij, onze manier van denken en niet in de laatste plaats op onze gezondheid en welzijn.

De evolutietheorie, het zogenoemde Darwinisme, is één van de grootste religieuze decepties die ons als mens wordt geleerd.


Evolutie is een onmogelijke leugen

Om te GELOVEN in de evolutie, is meer geloof nodig dan bij welke religie dan ook.

Ik schrijf dit niet om de evolutietheorie ter discussie te stellen. Er is geen discussie. Er is simpelweg geen enkel (observeerbaar) bewijs dat een levensvorm kan transformeren/evolueren in een andere soort. Sterker nog, de kans dat leven ontstaan is uit levenloze materie is zo groot als een getal van 40.000 nullen(!). Dan heb ik het nog niet eens over de vervalsingen en fraude die gepleegd zijn om deze religie te onderbouwen. Als je alleen al onderzoek doet naar de fossielen die men claimt gevonden te hebben, weet je al genoeg. Het is één grote grap, waar ik prima om zou kunnen lachen, ware het niet dat we blijkbaar bewust voor de gek gehouden worden om de waarheid achter te houden.

Evolutie is géén wetenschap maar een religie

Voor de duidelijkheid; vanaf het moment dat ik de evolutietheorie ZELF ging onderzoeken, heeft het nog maanden geduurd voordat ik wilde inzien dat deze theorie een leugen is. Niets is moeilijker voor de mens dan om in te zien dat je voor de gek gehouden wordt. Ik had de evolutieleer jarenlang als waarheid gezien en wilde niet inzien dat dit niet klopte. Een perfect voorbeeld van cognitieve dissonantie zullen we maar zeggen.

Een wetenschapper geloven simpelweg omdat het een ‘wetenschapper’ is, is géén wetenschap. Dat is een religie.

Maar op een gegeven moment kon ik niets anders dan concluderen dat de evolutietheorie één grote leugen is. De aannames binnen deze THEORIE zijn compleet ongefundeerd en op geen ENKELE manier wetenschappelijk bewezen. De gedachte dat al het leven op aarde, het bewustzijn, de diversiteit, de complexiteit en verbondenheid allemaal is ontstaan vanuit toevalligheden, is ronduit belachelijk.

Anders gezegd; de evolutietheorie van Charles Darwin (een 33ste graad vrijmetselaar voor de geïnteresseerde) kan de prullenbak in. Om te geloven dat de mens afstamt van aapachtigen is meer geloof nodig dan bij welke religie dan ook.

Het bedrog van evolutie

“Let us suppose that millions of years ago a cell was formed which had acquired everything necessary for life, and that it duly ‘came to life.’ The theory of evolution again collapses at this point. For even if this cell had existed for a while, it would eventually have died and after its death, nothing would have remained, and everything would have reverted to where it had started. This is because this first living cell, lacking any genetic information, would not have been able to reproduce and start a new generation. Life would have ended with its death. The genetic system does not only consist of DNA. The following things must also exist in the same environment: enzymes to read the code on the DNA, messenger RNA to be produced after reading these codes, a ribosome to which messenger RNA will attach according to this code, transfer RNA to transfer the amino acids to the ribosome for use in production, and extremely complex enzymes to carry out numerous intermediary processes. Such an environment cannot exist anywhere apart from a totally isolated and completely controlled environment such as the cell, where all the essential raw materials and energy resources exist.”

Harun Yahya, “The Evolution Deceit” (170)

Evolutie of niet; wat maakt het uit?

In onze geschiedenisboeken is Darwin neergezet als één van de grootste wetenschappers ooit, maar is in werkelijkheid het gezicht van één van de grootste religieuze decepties van de mensheid.

De religie van het Darwinisme is minder onschuldig dan deze misschien lijkt. De evolutietheorie heeft namelijk enorme invloed op hoe we naar de natuur kijken – en dus ook op onze gezondheid. Veel mythes over onze gezondheid gebruiken het evolueren van de mens als fundament. De meest bekende mythe is bijvoorbeeld dat de hersenen van de mens zijn ‘ontwikkeld’ omdat men vlees is gaan eten. Deze hypothese is compleet ongefundeerd en is met geen enkel wetenschappelijk bewijs te onderbouwen. Gevolg is wel dat mensen onterecht GELOVEN dat zij vleeseters zijn en de overtuiging hebben dat het eten van dode dieren noodzakelijk is voor gezondheid – terwijl het tegenovergestelde waar is.

Evolutie doet ons letterlijk GELOVEN dat we beesten zijn, die toevallig geëvolueerd zijn omdat we vlees zijn gaan eten.

Dit maakt de evolutiereligie ronduit gevaarlijk voor onze gezondheid, aangezien het eten van vlees gerelateerd is aan zo’n beetje alle doodsoorzaken door ziekte. En vergis je niet, deze leugen wordt bewust aan ons geleerd en is niet ‘een foutje’ van de wetenschap. Ziek zijn wij voor het economische systeem meer waard dan gezond en als massa ook nog eens makkelijker onder controle te houden. Het Darwinisme dient dus grote belangen en heeft om die reden de wetenschappelijke wereld volledig geïnfiltreerd.

De evolutie en de maatschappij

Darwinisme heeft niet alleen invloed op hoe we naar de natuur kijken, maar ook op het ontstaan van nieuwe politieke bewegingen zoals het communisme en fascisme. Deze krankzinnige politieke stromingen gebruiken ‘het overleven van de sterkste’ en ‘natuurlijke selectie’ als basis voor hun ideologie. De invloed van deze opvattingen uit het Darwinisme zien we tot de dag van vandaag terug in onze samenleving. Darwin leert ons namelijk ook dat alles is ontstaan uit toevalligheden, we feitelijk ontwikkelde beesten zijn, wij als mensen maar weinig voorstellen en het dus weinig uitmaakt hoe je je leven leidt. Deze manier van denken heeft bijgedragen aan het individualiseren van de samenleving, materialisme en het streven naar status.

De overheid promoot beide kanten van dezelfde religieuze medaille; kerk én theoretische wetenschap.

Daarnaast zet de evolutieleer mensen ook nog eens tegen elkaar op. Mensen die zichzelf zien als atheïst GELOVEN over het algemeen dat ze afstammen van een aap – en staan daarmee haaks op het traditionele scheppingsverhaal van de overige religies in de wereld. Feitelijk staan beide religies aan de tegengestelde kant van dezelfde (religieuze) medaille. De overheid promoot BEIDE KANTEN door steun voor kerk (geloof) en theoretische wetenschap (fictie) en zet ons dus bewust op het verkeerde spoor.

Dus geen evolutie; maar wat dan wel?

Als de wereld niet is ontstaan vanuit toevalligheden, zoals de evolutietheorie ons wilt doen geloven, is de enige andere mogelijkheid dat de wereld is gecreëerd of ontworpen door een bewustzijn dat groter is dan onszelf.

De evolutietheorie van Darwin kan dus in het rijtje religie slash fictie. Maar wat is dan wel de waarheid? Het traditionele scheppingsverhaal zoals beschreven staat in de Bijbel, zit daar dan een kern van waarheid in? Er is geen normaal mens hier op aarde die daar met zekerheid iets over kan zeggen. Feit is dat we zand in onze ogen krijgen gestrooid over de oorsprong van mens, dier en aarde. Hier kunnen we eindeloos over filosoferen, maar het blijft één van de grootste mysteries van ons bestaan.

De mens is uniek en perfect ontwerpen

Een ding is wel zeker, en dat is dat alles wat hier op aarde leeft gecreëerd moet zijn door iets wat groter is dan onszelf. Alle levensvormen zijn zo onvoorstelbaar complex ONTWORPEN, daar moet een bepaalde intelligentie aan te pas gekomen zijn. Een mooie term hiervoor is ‘intelligent design‘, wat je zou kunnen zien als een benaming voor God. Deze opvatting doet recht aan de complexiteit en diversiteit van het leven op aarde, zonder dit te koppelen aan een religie. 

Aanpassing, ja. Evolutie, nee.

Voor mijzelf betekent dit één ding; de mens, en alles wat hier op aarde leeft, is perfect ontworpen. De natuur maakt geen fouten. Genetische ziektes bijvoorbeeld zijn geen fout in onze genen of DNA, maar ontstaan doordat onze leefomstandigheden steeds verder afliggen van de natuur. Onze genen kunnen zich hier tot een bepaalde hoogte aan aanpassen, maar we zullen nooit evolueren naar een ander soort mens. Aanpassing, ja. Evolutie, nee. Dat is nooit gebeurd en dat gaat ook nooit gebeuren.

I myself am convinced that the theory of evolution, especially the extent to which it’s been applied, will be one of the great jokes in the history books in the future. Posterity will marvel that so very flimsy and dubious an hypothesis could be accepted with the incredible credulity that it has.

Malcolm Muggeridge - Atheïstische filosoof, die 60 jaar lang de evolutietheorie aanhing, op zijn sterfbed.

Hoe evolutie eigenlijk uitgelegd zou moeten worden

In de gecontroleerde media, waar ook de cartoon South Park onder valt, wordt zo nu en dan een balletje opgegooid over de indoctrinatie in deze wereld. Deze leraar laat hier dan ook zien hoe de evolutiereligie daadwerkelijk uitgelegd zou moeten worden – en hoe lachwekkend het eigenlijk is.

Gerelateerde blogberichten